Saopštenja


lov

Udruženje "Sloboda za životinje" poslalo je nadležnima primedbe na Nacrt zakona o divljači i lovstvu, kojim Lovački savez Srbije i sva lovačka udruženja i dalje zadržavaju mnogostruko veća prava nego sva ostala udruženja u okviru nevladinog sektora.


Ministarstvo zaštite životne sredine i prostorno planiranje
Ministru dr Oliveru Duliću

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ministru dr Saši Draginu

Radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o divljači i lovstvu

Predsedniku Radne grupe za izradu nacrta Zakona o divljači i lovstvu, gosp. Aleksandru Radosavljeviću

Bili smo u prilici da pregledamo „Zaključke u vezi radne verzije Nacrta Zakona o divljači i lovstvu“ koje vam je uputio Lovački savez Srbije 30. 06. Po tome se vidi da  taj Savez ima ekskluzivno pravo na kreiranje Nacrta zakona i pravovremeno informisanje o njegovom donošenju. I tu je izgleda prisutna dosadašnja tradicija, u kojoj su lovci sa svojim privatnim firmama za prodaju mesa divljači i organizovanja tura sa stranim lovcima, među najznačajnijima faktorima pri donošenju ovog zakona. Pri svemu tome udruženja za zaštitu životinja i prirode, kao što je na primer udruženje „Sloboda za životinje“, nisu ni jednom rečju pozvana niti upućena u dešavanja u vezi sa Nacrtom ovog zakona.

U zaključcima lovci traže očuvanje lovstva na građanskim osnovama.
Naše pitanje upućeno vama je da li vi kao radna grupa uzimate u obzir građanska prava i onih građana koji su protiv lova, protiv proganjanja i ubijanja životinja na najbrutalniji način po šumama i poljima naše zemlje? Da li uzimate u obzir da smo mi takođe građani  kojima očigledno uskraćujete Ustavna prava data svakom građaninu Srbije – svaki put kada donošenje zakona i na kraju i naša nacionalna blaga divljih životinja dajete na raspolaganje isključivo lovcima?

Drugo pitanje takođe upućeno vama je: sa kojim pravom nekim udruženjima građana i njihovim savezima dajete više prava nego drugim udruženjima? Dok udruženja građana u Srbiji nemaju nikakva prava, plaćaju porez za sve a nemaju prava ni da prodaju ono što stvore od svojih oporezovanih sredstava – dotle oni koji se pozivaju na brutalnu tradiciju gazduju i sa divljači i sa šumama i poljima na gotovo celoj teritoriji Srbije! Možda je pitanje jasnije sa sledećom formulacijom: da li vi smatrate da smo mi pravna građanska država demokratskog uređenja, kada se donose ekskluzivni zakoni koji imaju za cilj da posebnim grupacijama daju posebne privilegije???

Lovački savez se poziva na nekakva svoja prava koje prisvaja jer je lov deo istorije i kulturne tradicije – tj. traže uređenje lovstva u skladu ne sa Ustavnim pravima već sa tradicijom!!!

Mi se samo u jednom slažemo:  lov jeste deo istorije – i kao takav trebalo bi da ide u muzeje, a budućnost treba da se preda na negu onima koji su protiv ubijanja i mučenja životinja i protiv skrnavljenja prirode.

Da vas podsetimo: i kanibalizam je negde bila tradicija – ali sada se ljudi zgražavaju nad njim, i robovanje crnih ljudi pod belcima je bila tradicija – sada je to bar u zakonima prevaziđeno, nekada su i žene bile robovi muškaraca a danas su bar na papiru i u zakonima ravnopravne.

Lovačke organizacije i lovce treba brisati iz Zakona o divljači. Priča s kojom lovci „čuvaju“ divljač kao prirodno bogatstvo, bez osnova je tj. predstavlja u suštini laž. Dokaz za to je npr. populacija mrkih medveda koja je sa naših prostora potpuno istrebljena dok je u susednoj Rumuniji njihov broj oko 1700... Dosadašnji način funkcionisanja lovačkih organizacija (odokativna procena broja divljih životinja i nikad dostavljen blagovremeni izveštaj tačnog broja ulovljenih životinja) i tolerisanje i podrška nadležnih ministarstava omogućavala su i to da ministarstva nikada nisu mogla dati tačan broj ni postojeće a ni izlovljene divljači u jednoj godini, što je inače praksa svuda u svetu.

1. Protiv smo formulacija da je „divljač“ svojina Republike Srbije i da RS daje tu svojinu na raspolaganje i upravljanje lovcima, kao i njihovim privatnim firmama. „Divljač“ bi trebalo da bude svojina i bogatstvo svih građana Republike Srbije. Shodno tome udruženja za zaštitu prirode i životinja imaju jednaka prava na to da im RS daje na raspolaganje da upravljaju i neguju naša prirodna bogatstva.
2. Protiv smo ograđivanja lovišta.
3. Protiv smo naziva divljač za divlje životinje jer se njime želi udaljiti od čoveka misao da je u pitanju život jedinke koja oseća patnju i bol, i želi se postići gledište da je u pitanju  nešto sa čim se stiče materijalna korist.
4. Protiv smo davanja lovcima ekskluzivnog prava gazdovanjem područjima RS koja se nazivaju lovištima.
5. Protiv smo ograđenih terena za obuku lovačkih pasa – jer se tu ne radi ni o kakvom „usavršavanju“  urođenih osobina već naprotiv o degradaciji jer se podstiče razvijanje agresivnosti kod pasa koja ima za cilj uznemiravanje, napad na divlje životinje i često i potpuno rastrzanje divljih životinja do smrti. Kasnije odbačeni lovački psi ili oni koji su se izgubili ili pobegli od lovaca, predstavljaju veliku opasnost po divlje životinje.
6. STROGO SMO PROTIV FARMI DIVLJAČI . To je nedopustivo u vremenu kada su UN objavile podatke o štetnom uticaju masovnih uzgoja stoke na globalno otopljenje, po kome se vidi da je taj uticaj na drugom mestu po ukupnom zagađenju – čak većem od celokupnog transporta na Zemlji – u tom istom vremenu umesto smanjenja masovnih uzgoja stoke ovim zakonom se otvaraju nova masovna uzgajališta. Takođe se izaziva nesnosna patnja živim bićima kojima je osećaj slobode i kretanja više nego esencijalna potreba. Ovo je nedopustivo i zahtevamo zabranu farmi divljači. U protivnom očekujte stalne proteste našeg udruženja i svih srodnih udruženja iz okolnih zemalja i Evrope.
7. Lov nije zaštita divljih životinja! To je najobičnija laž. Lov je proganjanje, mučenje i ubijanje životinja od strane predatora (lovaca), koji ne koriste svoje biološke osobine već ubojita i razorna sredstva.
8. U Zaključcima LS i predlogu nacrta zakona o lovstvu  koga imamo na raspolaganju stoji rečenica koja zvuči šizofreno s obzirom na činjenicu da lov po svojoj prirodi to i jeste: Zabranjeno je proganjati, zlostavljati, povređivati i uznemiravati divljač.

To dokazuju i definicije LS. „Krvoslednik je lovački pas, koji se upotrebljava za traženje ranjene divljači”. Ili – “Gonič je lovački pas, koji divljač pronalazi, diže je i duže vremena glasno goni”. Ili – „Lov goničima je način lova, pri kojem učestvuju najmanje tri lovca, odnosno žene lovci /u daljem tekstu: lovac/ sa najmanje jednim lovačkim psom, koji divljač dižu i glasno gone, tako da je teraju prema lovcima na stajalištima”, ili: „Pogon je način lova, gde se više hajkača, sa ili bez pasa, u redu jedan do drugog, glasno pomeraju preko površine, tako da teraju divljač prema lovcima na stajalištima”; ili:”“ Hajkač odnosno hajkačica /u daljem tekstu: hajkač/ je osoba koja divljač prigoni prema lovcima.”

9. Među predlozima koji takođe zvuče šizofreno je i rečenica iz predloga člana 7: „Zabranjeno je hvatanje i držanje divljači u zarobljeništvu ili zatvorenom ograđenom prostoru“. Pitamo se kome je namenjena ta zabrana kada upravo ovim zakonom to isto lovci žele sebi to da legalizuju.
10. Protiv smo prometa trofejne divljači jer se ubijaju najlepši i najvitalniji primerci, čim se nanosi primarna biološka šteta životinjskim vrstama,  radi zadovoljstva i hobija privilegovanih.

Evo definicije LS: - Vrhunski trofej divljači je trofej ocenjen sa većim brojem bodova, od najjačeg evidentiranog trofeja, (prvaka) pojedine vrste divljači u Republici Srbiji.

11. Protiv smo odstrela pasa i mačaka u lovištima već za njihovo hvatanje uz pomoć anestetičkih sredstava i smeštanje u azil gde treba da se sterilišu i vakcinišu a LS bi mogao organizovati i njihovo udomljavanje među svojim brojnim članstvom.
12. Izričito smo protiv finansiranja i dodele bespovratnih sredstava za programe osnivanja uzgajališta divljači. Ta sredstva treba da se dodeljuju organizacijama koja se ne bave eksploatacijom prirode i životinja, već njihovom zaštitom i stvarnim očuvanjem.
13. Protiv smo lova na područjima Nacionalnih parkova, rezervata prirode i na područjima privatnih svojina ljudi koji se izjašnjavaju protiv lova jer se tako krši njihovo Ustavno pravo. U svim normalnim zemljama je nezamislivo da je u nacionalnim parkovima i rezervatima dozvoljen lov, jer ako se u njima lovi - gubi se smisao njihovog postojanja.

Nadamo se da ćete sve ovo uzeti u obzir, i da ćete nas blagovremeno obaveštavati o Nacrtu zakona koga bude donelo Ministarstvo da bi nam dali mogućnost koja nam  zakonom pripada da na vreme reagujemo  javnim raspravama.Srodni članci (po ključnim rečima)

Com Content 1746 48
Ne dirajte mladunce divljih životinja!... Kada nađete mladunče divlje životinje (lane, malog divljeg zeca, mladunce ptica), najvažnija stvar koju možete za njih da uradite je - da ih ne dirate!     Mladunče male sove ušare - sa sajta RTS-a Mada je nažalost sve ređa mogućnost da u Srbiji nađete mladunce divljih životinja (pošto su u velikoj meri poubijane od strane lovaca, poljoprivrednika, saobraćaja itd), ipak se može desiti da nađete lane, malog divljeg zeca ili ptiće ispale iz gnezda pre nego što su im izrasla krila d...
Com Content 377 48
NEPRIJATAN MIRIS U NJUJORKU? NIŠTA STRAŠNO, "SAMO " METAN!... Prema izvorima iz američke pomorske industrije, više kapetana tankera koji prevoze naftu i gas, izvestilo je poslednjih dana da na brodovima imaju povećan broj uključivanja alarma koji se automatski aktiviraju kada dođe do curenja ugljenovodoničnog gasa, naročito metana. Ovo alarmiranje, međutim, ne potiče od curenja transportovanog gasa i nafte, već od prisustva u atmosferi metana koji izvire duboko iz tla u okeanskom ležištu Atlantika.ANTIC.org-SNN (Citirano odavde.)Prema izvorima iz američke ...
Com Content 408 48
Japanski naučnici stvorili prozirnu žabu... Izvor: DNEVNIK.HR - Svetska žablja populacija može odahnuti: japanski naučnici  su stvorili prozirnu žabu koju neće morati živu da seciraju kako bi joj posmatrali unutrašnje organe!Izvor: DNEVNIK.HR Svetska žablja populacija može odahnuti: japanski naučnici  su stvorili prozirnu žabu koju neće morati živu da seciraju kako bi joj posmatrali unutrašnje organe.  "Kroz njenu kožu možemo da posmatramo rast organa, ali i način nastanka i razvoja raka", objasnio je voditelj grupe is...
Com Content 1482 48
Počinje novo ledeno doba?... Posledica globalnog zagrevanja laicima izgleda kao klimatski paradoks: nastaće novo ledeno doba! Ovo je rezultat ubrzanog topljenja glečera na Grenlandu i Arktiku, koji zaustavljaju toplu Golfsku struju - a samo zahvaljujući njoj, severna Zemljina hemisfera nije zamrznuta poput Arktika. Međutim, najviše zbog ljudskih po klimu pogubnih aktivnosti, veoma je moguće da već sada postojeće generacije ljudi dožive (ali ne i prežive) početak novog dugogodišnjeg ledenog doba...Iznebuha je svet obigrala o...
Com Content 85 48
Akcija: ZA pretvaranje lovišta u nacionalne parkove bez lova... Povodom nedelje ”Za zaštitu životne sredine” od 03. – 11. juna na Trgu Nikole Pašića, nastavlja se prikupljanje potpisa građanaAkcija: ZA pretvaranje lovišta u nacionalne parkove bez lovaPovodom nedelje ”Za zaštitu životne sredine” od 03. – 11. juna na Trgu Nikole Pašića, nastavlja se prikupljanje potpisa građanaPokreni diskusiju Postavi pitanje Pošalji komentar 1.Akcija: ZA pretvaranje lovišta u nacionalne parkove bez lova2.Otvoreno pismo ministrima Republike Srbije3.Argumentacija lovaca je pot...

Komentari   

+3 # sneks 03-08-2009 11:22
odlicno uradjeno,sa svakom napisanom recju se slazem,isto tako u svakom mailu i pismu napominjem da mi koji mislimo drugacije od lovaca,odgajiva cnica i ostalih institucija smo GRADJANI DRUGOG REDA.Nas sikaniraju,omal ovazavaju,psuju itd.,a ako smo jos i vegetarijanci,e onda mislim da ona druga strana ide dotle da za nas vege-gradjane treba konc logore otvoriti,pa da tamo obitavamo.
Potpunu podrsku imate sa moje strane i mojih sugradjana novog sada
+2 # EPAR 04-08-2009 19:06
Slažemo se u svemu i dodajemo : u Republici Srbiji zakonima su zabranjene borbe izmedju životinja iste i različitih vrsta, kao i borbe izmedju čoveka i životinja. Lov je ovim zakonima dakle već zabranjen, jer predstavlja borbu izmedju (naoružanog) čoveka i (nenaoružanih)ž ivotinja.
Takodje su u Srbiji zabranjene paravojne naoružane formacije - lovačka udruženja gradjana nisu ništa drugo do paramilitarne formacije opasne ,jer niko od nadležnih u Republici Srbiji ne zna kolikim i kakvim arsenalom oružja raspolažu ove paravojne formacije- grupe naoružanih civila, nepoznatog psihološkog statusa, i nepoznatog promila alkohola u krvi, koji na putu , koji vodi kroz šumu do najbliže kafane, pucaju u sve što se mrda.Dakle lov je već zabranjen , to još samo treba objasniti naoružanim civilima i pojedincima u vlasti koji ne poznaju ili ignorišu za Ustav Republike Srbije, iz sebi poznatih razloga .
-2 # milan 11-09-2009 08:13
Koliko ste vi zivotinja uneli u lovista Srbije u ovoj i proteklim godinama?
Koliko ste hrane uneli u lovista
Koliko ste radili na redukciji predatora koji su u naglom porastu?

Znate li da su sela u lovistima opustela da se naglo sire sume i da neprestano raste broj predatora.
znate li da u mnogim podrucjima nema vise svraka vrana cavki i drugo jer su dosli gavranovi.
znate li da se u zadnjih sto godina prvi put pojavljuju vukovi, kune, sakali gavranovi...
E tesko nasem zecu srni i fazanu ako budete stitili sve zivotinje.
Ako uspete u svim vasim nastranim zahtevima, jednog dana ce se pojaviti udruzenja za zastitu buva, pacova, zmija, i slicno... A covek... pa ko njega stiti... ko stiti decu... ko stiti radnika... ?
Ako vam se razbistri um shvaticete da je covek bioloska manjina u odnosu na zivotinje na ovom svemirskom telu koje se zove zemlja.
Vasu nemoc i komplekse je najbolje da lecite u prirodi ali me zanima kakve koristi cete imati od zivotinja koje stitite od lova u kome se odstreljuju stare bolesne iznemogle i stetne jedinke.
# lovac luka koji voli vuka 28-09-2009 20:12
naravno da ustav r. srbije garantuje svima ista prava. kazete da su lovci nastrani samim tim bolesni. pravo coveka je da bude vegetarijanac, covek je razumno bice samim tim odnosi se i ponasa po istoriskom nasledju, tradiciji kulturi a takodje i ukusu sta jede, biljke ili zivotinje ili i jedno i drugo. U zivotinjskom svetu postoje takodje biljojedi i mesojedi to je prirodna ravnoteza hocete li sutra kad vam proradi'&# 039; savest '' braniti biljke od biljojeda ili biljojede od mesojeda, ispada da sad branite lovne zivotinje od coveka koji se bavi lovom. lov je plansko gazdovanje sa lovistem i lovnom divljaci. hocete li sutra braniti deci da piju kravlje mleko jel nisu telad jer po vama samo telad mogu da piju kravlje mleko. okupaj te se i hitno kod lekara. svi lovci su protiv ubijanja i mucenja divljaci a to nema veze sa lovom.
-1 # Miki 13-02-2011 16:01
interesantno je to kako se lepo borite za prava zivotinja i to je lepo a bilo bi isto tako lepo da kada padne sneg i kada zivotinje nemaju hrane da lepo izadjete u prirodu i tim zivotinjama iznesete hranu kako bi mogle da prezive zimu, takodje bi mogli kada su poplave (koje su sve cesce)lepo da se spakujete i idete po hladnoj vodi i vadite te iste zivotinje iz vode koje su na ivici snage i gotove da se udave a takodje bi mogli da pocnete da bojkotujete predatore u prirodi koji masovno unistavaju divljac kako bi to manje radili a mogli bi i da izadjete malo u prirodu i da se borite malo protiv lovokradica koji masovno i bez obzira ubijaju dovljac, umesto sto proganjate nas lovce koji sve to i jos mnogo toga cinimo za te iste zivotinje dok vi samo pricate...
-1 # Miki 13-02-2011 16:03
takodje kanibalizam i robovanje nigde nisu prikazani kao tradicija ni u jednoj kulturi tako da je to glupost..isto tako se na poligonima za obuku pasa radi bas suprotno od onoga sto ste napisali..bilo bi lepo da prvo vidite kako se i sta radi pa onda o tome pisete i definisete na realan nacin a ne na nacin koji vama odgovara..dakle zakljucak je: dok lovci rade u lovistu na uzgoju zivotinja, sprecavanju bolesti i sl vi samo pisete bez i jednog realnog argumenta i ne radite nista..tako da dok ne pocnete nesto konkretno da radite na ocuvanju, uzgoju, sprecavanju i sirenja bolesti i jos mnogo drugih stvari koje lovci rade sva pisanija vam je uzaludna...
+1 # Kathy 13-02-2011 18:10
Za Mikija lovca
A zasto vi, lovci, nikako da priznate sledece stvari (ocigledno je da mnogi od vas to ni ne znaju):
- Sto se ljudi vise mesaju u prirodnu ravnotezu, to vise izumiru sve vrste zivotinja.
- Lovci i ribolovci ubijaju najbolje primerke svoje vrste ("trofeji"), dok prirodni predatori vrse prirodnu selekciju najslabijih i bolesnih jedinki. Razultat toga je da se velicina i svi ostali kvaliteti individua svake tzv. lovne vrste sve vise smanjuju. Na to ukazuju novija istrazivanja. O tome imate tekstove na nasem sajtu, potrazite na ostalim stranama ove rubrike.
- Da nisu unisteni prirodni ekosistemi i da se masovno ne koriste veoma opasni pesticidi, ne bi bilo potrebe prihranjivati divlje zivotinje, jer one bi u prirodi nasle dovoljno hrane za sebe.
- Licemerno je uopste pominjati "prihranjivanje " divljih zivotinja, kada posle te iste zivotinje - pobijete! Tako, dobijamo prijave vlasnika privatnih shuma da im pobijete sve zivotinje koje su oni tokom zime prihranjivali na SVOM vlasnistvu.
- Takodje je licemerno pominjati spasavanje zivotinja u poplavama, kada te iste zivotinje posle zavrse u - paprikasima! O tome svedoce vesti iz medija, narocito tokom poplava kod Apatina, kada su iscrpljene divlje svinje i srne ljudi izvlacili iz vode i klali ih, a da nisu bile u stanju ni da se brane... Reci cete da to "nisu bili lovci" - ali u cemu je razlika, kada je lov svako ubijanje i proganjanje zivotinja? Lovac nije samo onaj koji ima lovacku knjizicu. U sirem smislu, to su svi koji love i ubijaju ne samo radi prehrane mesom, nego i radi zabave - a to je najvise iz obesti, jer niste gladni da biste morali ubijati nesrecne divlje zivotinje i izivljavati se nad njima.
- Mnogo vise divljih zivotinja skonca negde u siprazju, jer ste ih napunili sacmom, i umiru u najgorim mukama...
- Mnostvo lovackih pasa "gubite" ili izbacite po gradovima, a mnogi su i puni sacme. To je takodje zanemarivanje i zlostavljanje zivotinja, i od vasih pasa se posle namnozi mnostvo tzv. "lutalica" koje vi posle ubijate.
- Sto vise istrebljujete lisice, to se vise mnoze glodari koja su njihova osnovna hrana, pa poljoprivrednic i koriste vise rodenticida, kojima potom, zbog nestrucne upotrebe, potruju i druge zivotinje, a ti otrovi se nakon svega nadju u lancu ishrane, na kraju i u hrani za ljude.
- Mnogobrojne finansijske afere i pronevere novca u okviru lovackih organizacija da ni ne pominjemo - mnostvo divljih zivotinja platilo je svojim zivotom radi vaseg licnog bogacenja. Pri tome, diskriminisane su sve ostale nevladine organizacije, koje ne mogu ni da funkcionisu normalno jer nemaju novca za to, dok Zakon o udruzenjima za vas ocigledno ne vazi. Gde onda spadate?
- Lovci su cesto i isti oni koje nazivate "krivolovcima", jer najcesce vi koji imate lovacko naoruzanje ste isti ti koji krse lovostaje, a takodje i ubijate mnostvo vrsta koje bi trebalo da su zasticene - narocito ptice grabljivice... Dobijamo i mnostvo takvih prijava.
- Vasi clanovi krse vash sopstveni Zakon o lovu i pucaju na manje od 200 metara od poslednjih objekata i imanja, a vrlo cesto dobijamo prijave da ubijate pse i macke po tudjim dvoristima...
- Itd - toga ima jos mnogo...
-1 # Miki 13-02-2011 21:57
dakle ovako za dragu Kathy: prvo da razjasnimo sledece pojmove: lovac je lice koje poseduje clanku kartu drustva u kome je uclanjen, poseduje validnu lovacku dozvolu i pri tome adekvatno znanje o divljaci i kodeksu ponasanja u lovistu i odnosu prema zivotinjama, sto znaci da ni jedan pravi lovac nece klati izmucenu zivotinju koje je izvucena iz vode to sto si rekla da su to mozda bili lovci je zato sto zelis to da budu lovci.Kodeks ponasanja lovca nikako ne dozvoljava da se ranjena divljac ostavi u lovistu a da bi istu pronasli u tom sipraziju koristimo obucene lovacke pse, pravi lovac nikada ne puca na divljac koja je u lovostaju i to je za nas svetinja i pravi lovac mnogostruko vise unese u loviste nego sto iz njega iznese, ima jos mnogo toga sto pravi lovci ne rade ali da bi o tome mogla adekvatno da diskutujes moras prvo da se upoznas sa materijom a ne da pricas napamet ili onako kako bi ti zelela da jeste!
# Miki 13-02-2011 21:58
Lovokradica je lice koje nije clan lovackog drustva i nema adekvatnu dozvolu za lov, lice koje nije svojim radom doprinelo pospesivanju lovista i zivotinjskih vrsta i takva lica treba strogim zakonima sankcionisati sto je i nama lovcima velika zelja! Na zalost po zakonu lovocuvarska sluzba mora da vrsi odstrel divljih pasa i macaka u lovistu ali verujem da bi i njima bilo mnogo lakse da to radi adekvatna sluzba ali to u Srbiji ocito nije izvodljivo ili drugim recima bilo im je lakse da nametnu obaveze lovocuvarskim sluzbama nego organizuju institucije koje bi resavale takve probleme..opet lovci nisu krivi jer drzava ne zeli ili nema sredstava za takve institucije.
# Miki 13-02-2011 21:58
Veruj da lovci jako vole pse tako da to sto nekome komsija ubije psa jer mu laje cele noci pa posle okrivljuju lovce to je druga stvar opet prica bez argumentacije jer ni jedan lovac koji je svestan da ako puca na psa u necijem dvoristu moze da ostane bez oruzja ili ti sredstva za lov po jedinstvenoj logici nece raditi protiv sebe... Naravno kao sto postoje lopovi, ubice i razni kriminalci u drustvu tako postoje i neki lovci koji se ne pridrzavaju propisa i kodeksa ponasanja ali se takva lica jako brzo sankcionisu na adekvatne nacine propisane zakonom o lovstvu i pravilnicima lovackih udruzenja... Za unistenje prirodnih ekosistema svakako nisu krivi lovci vec poljoprivreda, obzirom da je u Srbiji 55% povrsine zemlje obradivo tlo a samo 27% je pod sumom, realno je da zivotinje nisu u mogucnosti da zaseju psenisu ili kukuruza da se prehrane!
-1 # Miki 13-02-2011 21:59
Tako da ti je i ta prozivka na stranu lovaca ne primerena i neargumentovana jer da mi ne prehranjujemo zivotinje ne znam ko bi to radio!??? ili je bolje da zabranimo proizvodnju hrane ne znam na sta ciljas??? Sto se tice trofeja, prilikom odstrela visoko trofejne divljaci vrsi se pre odstrela selekcija jedinke koja ce biti odstreljena i to radi adekvatno lice koje poznaje materiju, ta jedinka koja je isplanirana za odstrel mora da ispunjava i neke kriterijume tj odstreljuju se stare i bolesne jedinke i to je jako dobro jer se sprecava sirenje bolest i razne mutacije kod odredjenih vrsta. Na teritoriji Srbije kao i u mnogim lovistima u svetu ne postoje adekvatni predatori koji bi svojim delovanjem napravili balans te to rade lovci.
-1 # Miki 13-02-2011 21:59
Npr: vrsimo odstrel lisice, lisica je predator iz porodice pasa, pari se cak i dva puta godisnje iznese od 5-8 mladih dok recimo srna se osrni jednom godisnje i max osrni dva laneta a u 80% slucajeva jedno a lisica se njima hrani, pitanje kako napraviti balans u lovistima gde nema vuka a vuk je predator koji lovi lisicu???? Takodje u polednjih 10 godina na teritorije Srbije se pojavio Sakal, predator koji je u stanju da napravi neverovatnu stetu na zivotinjama u lovistima da ne objasnjavam sta je u stanju da uradi informisi se na internetu, problem je sto nemamo predatora koji lovi sakala pa opet imamo problem prirodne ravnoteze ili je mozda bolje da podelimo zivotinjama po primerak vaseg casopisa pa kada naidje predator da se sakriju ispod njega..
-1 # Miki 13-02-2011 22:00
O raznim proneverama na nivou organizacija ne znam sta ocekujes ti da ti odgovorim to nema nikakve veze sa lovom mesas babe i zabe, to sto su radile neke osobe ako su radile opet nema veze sa lovom.. opet zakljucak da je cela prozivka na stranu lovaca bila neargumentovana , neprimerena, vodjena nepoznavanjem materije i zeljom da se sankcionisu lica koja rade nesto sto bi vi zeleli da je neispravno ali opet vodjeni neznanjem gresite sto smo i dokazali...tako da lovci su ipak vise doprineli svojim radom nego vi svojim pisanijama...
+1 # Kathy 13-02-2011 22:26
Prvo, baratamo razlicitim definicijama: za vas, lovce, lovac je samo clan lovackog udruzenja, uz ostale formalnosti poput clanske karte, placanja clanarine i ostalog. Za zastitnike zivotinja, bitna je sustina: lov je ubijanje, lovci su ubice, i lov ne moze biti "sport". Svako mesanje u prirodnu ravnotezu od strane ljudi je stetno, kao i u ravnotezu vrsta!
Kada se prestane sa lovom, sve se vraca u ravnotezu - to je dokazano na vecim "oglednim" povrsinama u nekima od evropskih zemalja, u podrucjima u kojima je zabranjen lov.
I na poljoprivrednim povrsinama je moguce vratiti kakvu-takvu ravnotezu, ako se primenjuje organska poljoprivreda - bez pesticida.
Poseban problem u Srbiji je sto se u praksi NE POSTUJE NI JEDAN ZAKON, pa je tako i to sto lovci tvrde - obicna iluzija i zavaravanje, dok je u praksi sasvim drugacija situacija. U stvarnosti, u mnogim podrucjima su skoro istrebljene srne, zecevi i druge vrste, a jelene Srbija vec uveliko uvozi iz drugih zemalja...
Pozdrav
+1 # Kathy 13-02-2011 22:49
Navescu neke od vesti kao primere u prilog onome sto sam gore napisala:

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/poplave-donele-veprove-i-jelene-u-apatin.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/lovci-ubijaju-pse-da-ne-bi-platili-clanarinu.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/lovci-ubili-babinog-konja.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/nocno-brutalno-izlovljavanje-srna.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/sezona-srama-u-srbiji.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/izlovljavanje-velikih-predatora-znaci-ubijanje-svih-ostalih-zivotinja.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/lov-i-ribolov-menjaju-populaciju-zivotinja.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/partijski-drugovi-ojadili-divljac.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/rat-dokumentima.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/ptice-padaju-po-nalogu-bosova.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/krivolov-prikrivali-unistavanjem-dokumenata.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/lovokradice-opustosile-zemunsko-loviste.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/umesto-fazana-sebi-kupio-stan.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/tuzilastvo-nemocno-zbog-opstrukcije-policije.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/godisnje-ojade-drzavu-za-50-miliona-evra.html

http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/zlatni-muflon-za-direktora-srbijasuma.html


Takodje, licno znam za pojedince koji su na pozicijama u jednoj partiji na vlasti ali i u lovackom udruzenju svoje opstine, a koji su u isto vreme organizatori balkanske mafije u krijumcarenju ubijenih zasticenih vrsta ptica u Italiju! Njihove kolege-lovci to znaju, ali cute, jer ih stite.

A evo kako je to regulisano u Italiji - zato italijanski lovci dolaze u Srbiju, jer ovde je za novac sve dozvoljeno:
http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/lov-i-lovci-u-italiji.html

Dobijamo i prijave iz nekih lovackih udruzenja, sa podacima o proneverama novca i ostalim prekrsajnim i kriminalnim radnjama, sa molbom da mi reagujemo jer jedna grupa lovaca nece da se zameri drugoj grupi, kao i da im ne otkrivamo identitet!

Evo i ispovesti jednog bivseg lovca, koji se sada kaje zbog toga sto je ubijao neduzne zivotinje:
http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/ispovest-nekadasnjeg-lovca-iz-sevnice-u-sloveniji.html

Izjave naucnika i lekara o tome sta je lov i kakvi su lovci:
http://www.sloboda-za-zivotinje.org/sr/patnja-zivotinja/lov-i-ribolov/govor-profesora-karla-konsilja.html

Ovo je samo mali deo brojnih tekstova i analiza o pravoj prirodi i pogresnosti lova i ribolova (sto se ribolova tice, pomenucu podatak da je iz mora i okeana industrijskim ribolovom vec istrebljeno od 70 do cak 90% od broja komercijalnih vrsta riba...).
# Miki 14-02-2011 00:05
koliko vidim objavljen je samo mali deo od onoga sto sam napisao tj poslao tako da na neka pitanja sam vec unapred odgovorio.Objav ite ostatak pa onda da nastavimo diskusiju.. svaki link koji sam pogledao pominje se lovokradja ili mafija ili neki nacini koji nisu dozvoljeni zakonom ni kulturom lova tako da to nema veze sa lovom, lovac kao jednika koja postuje zakon i lovacku kulturu takve stvari ne radi..ova prica o psihologiji lovca nema veze sa mozgom i bas se lepo nasmejah, elem kada dodje do objave ostatka mog teksta nastavicemo diskusiju ali sa malo drugacijim argumenntima... a da i ova prica sa lovom u Italiji je takodje besmislena i naravno da nije tacna i ako bi znali pravu sliku Italijanskog lova onda bi slavili Srpske lovce!jos nesto informisi se malo o poljoprivredi ne samo kod nas nego i u svetu i onda ces shvatiti koliko je besmisleno ovo sto si napisala.. pozdrav...
-1 # Kathy 22-10-2012 06:18
Miki,

Isto mogu i vama preporuciti: informisite se malo vise o onome za sta kritikujete mene ili bilo koga drugog. Informacije kojima "barataju" lovci su odavno zastarele.
+2 # Zeljko 21-10-2012 18:56
Ovo je pisano Mikiju, koji, pre svega brka teoriju i praksu. Praksa je da su jedini krivolovci upravo bas lovci. Ostali nemaju puske i tesko da bi reskirali robiju da ih neko uhvati s puskom bez dozvole. Ali ni to nije sustina vec je sustina u tome da su jedino lovci ti koji remete ravnotezu u prirodi, krijući svoje najnize ljudske strasti iza naziva "ocuvanje prirodne ravnoteze". Svaka zivotinja je istovremeno nekoj predator a nekoj zrtva i samo su lovcima sve zivotinje zrtve - pa gde je tu ravnoteza.
+1 # Zeljko 21-10-2012 18:56
Predlazem Mikiju i ostalom lovcima da naprave gatere bez zivotinja, u koje ce sa jedne strane uci jedna grupa lovaca, s puskama, naravno, a sa druge strane druga, pa ko prezivi pricace. Lako je pucati na nenaoruzane zivotinje.
I price o suzbijanju besnila su price za malu decu i neuke. Jedini izvor prelaska silvatickog besnila u aktivno su bas sami lovci - pustanjem mladih fazana i zeceva u lovista, sto uzrokuje porast broja lisica po jedinici povrsine i pojavu aktivnog besnila. A njihova uloga u suzbijanju toga moze da "pije vodu" samo kod organa koji izvlace direktnu novcanu korist u razvoju lovstva, dok svako, iole obrazovan, zna da dve, tri, ubijene besne lisice nisu nikakvo suzbijanje besnila, vec se besnilo povlaci samo od sebe kad besne lisice uginu od tog istog besnila i kad se njihv broj (prirodno) smanji na normalu po jedinici povrsine na kojoj borave
+1 # Zeljko 21-10-2012 19:15
Mogao bih jos da napisem Mikiju (i ostalim lovcima i "lovcima") ali, na ovom sajtu vec postoji izreka jednog od najvecih knjizevnika i ljudske velicine ove Planete, Lava Nikolajevica Tolstoja: IZMEDJU UBIJANJA ZIVOTINJA I LJUDI SAMO JE JEDAN KORAK. Svi Mikijevi tzv argumenti gube se pred snagom ovih reci.
Sramno je, danas, biti lovac. Biti lovac je sramota za ljudski rod jer ne postoji niti jedan razlog za postojanje te organizacije, a kakva je tek sramota za Srbiju da je lovstvo proglaseno granom privrede. Nije ni cudo sto nas smatraju divljacima jer mi to, doista, kroz Zakon o lovstvu, i jesmo.

Svi tekstovi u rubrici

Sponzor BeGeVege festivala

Zdrawo Slatko

Foto Galerije

Časopis Udruženja

szz casopis6 7 thumb

szz casopis4 5 thumb

szz casopis2 3 thumb

szz casopis01 thumb

SZZ @ Facebook

PRIJATELJI SAJTA

Srodni članci (po ključnim rečima)

Ne dirajte mladunce divljih životinja!

Detaljnije »