Ekologija

Le Gulf Stream
Golfska struja koja održava život na planeti - vrlo osetljiva prirodna tvorevina...

Život na Zemlji upravo se promenio: Severnoatlantska struja više ne postoji!

Najnoviji satelitski podaci utvrđuju kako Severnoatlantska struja više ne postoji, a s njom je nestala i Norveška struja. Te dve tople morske struje zapravo su delovi istog sistema koji nosi nekoliko naziva, zavisno od toga gde se u Atlantskom okeanu nalazi. Ceo taj sistem od ključne je važnosti za planetarni sistem regulacije toplote. Zbog njega Irska i Velika Britanija nisu potpuno zaleđeni, a skandinavske zemlje nisu previše hladne za život. Može se reći kako upravo taj sistem čuva ceo svet od još jednog ledenog doba. Ovaj sistem termohalinske cirkulacije na nekim je mestima danas mrtav, dok na drugim mestima umire.

Severnoatlantska Struja S

Ta "reka" tople vode koja se kreće Atlantskim okeanom na raznim se mestima različito naziva, na primer, Južnoatlantska struja, Severnobrazilska struja, Karipska struja, Jukatanska struja, Kružna struja (Loop Current), Floridska struja, Golfska struja, Severnoatlantska struja i Norveška struja.

Tople Struje 1s 
Termohalinska cirkulacija ponekad se naziva okeanska pokretna traka, velika okeanska pokretna traka ili globalna pokretna traka.

Možemo učiniti jedan eksperiment univerzitetskog nivoa tako što ćemo uzeti lavor vode i u njega  uštrcati mlaz obojene tople vode. Pritom će se moći videti granični slojevi tog mlaza (struje). Ako, potom, u lavor dodamo naftu, ona će te granične slojeve tople vodene struje razbiti i efikasno uništiti nenu vrtložnost. Upravo je to ono što se događa u Meksičkom zalivu i Atlantskom okeanu.

Cela "reka tople vode" koja protiče od Kariba do rubova Zapadne Evrope umire zbog disperzanta nafte Corexita kojega je, kako bi sakrila opseg katastrofe svoje naftne platforme, koristila korporacija British Petroleum, dok je Vlada američkog predsednika Obame tu praksu odobrila. Približno dva miliona galona Corexita, plus nekoliko miliona galona drugih disperzanata nafte, zaslužni su što je preko dvesto miliona galona sirove nafte, koja je mesecima kuljala iz izvora i okolnih mesta, uglavnom potonulo na dno okeana. To je pomoglo da se efikasno prikrije većina nafte kako bi korporacija British Petroleum mogla ozbiljno da smanji utvrđene savezne novčane kazne, predviđene za takvu naftnu katastrofu. Međutim, trenutno ne postoji način da se uspešno 'očisti' dno Meksičkog zaliva, koje je na pola gotovo potpuno prekriveno sirovom naftom. Uz to, nafta je protekla istočnom obalom Amerike i ulila se u severni Atlantik i nema načina da se efikasno počisti nafta nataložena na dnu okeana. Verojatno je, kao što brojni izveštaji i potvrđuju, da nafta i dalje u ogromnim količinama teče iz mnogih mesta na morskom dnu. To zapravo znači da, čak i kada bi imali tehnologiju kojom bi nekako počistili debeli sloj sirove nafte koji slobodno teče u okeanu, to ipak ne bi bilo dovoljno da smanji štetu učinjenu sistemu termohalinske cirkulacije u Atlantskom okeanu.

Dr. Deagle: Dokaz ovoga stigao nam je u obliku snimka kojeg je snimilo daljinski upravljano podvodno vozilo, no javili su se i drugi stručnjaci poput Matta Simmonsa, Boona Kwanga Lima i Lindsay Williams, kao i moji anonimni zviždači iz zatvorenog kruga korporacija Cameron Ironworks, Tranocean Marine i Oceaneering International. Moj mi je izvor pružio vrlo dobra obaveštenja u vezi sa analizom snimka kojeg je snimilo daljinski upravljano vozilo, a koju su izvršili inženjeri korporacije Oceaneering International, kojom je utvrđeno da je protuerupcijski uređaj (Blow Out Preventer) bio 'preinačen' i da hidraulika za njegovo zatvaranje nije nikada ni postojala. Korporacija British Petroleum znala je da to naftno polje sadrži opasno visoke nivoe metana i sumporovodika, kao i pritiska koji prelaze bilo koju danas poznatu tehnologiju ventila. Curenje se nastavilo duž napukle linije raseda od područja izvora Macondo, gde je Boon Kwang Lim izneo dokaze da jedini od tri izvora koji dotiče abiotički batolitni okean nafte i gasa nikada nije bio začepljen ni zaustavljen te je nastavio isticati duž okeanskog dna i u sloj stene ubrizgavati naftu, gas i katran.

Doktor nauka Gianluigi Zangari sa Instituta Frascati je teoretski fizičar koji je godinama radio u grupi naučnika koji su pratili Kružnu struju Meksičkog zaliva i njen doprinos sistemu termohalinske cirkulacije koji stvara Golfsku struju koja kasnije prelazi u Severnoatlantsku struju i njene podstruje. Nakon što je, putem uobičajenog gostovanja u nacionalnoj radio emisiji TheNutriMedical Report, koja se prikazivala na televizijskoj mreži Genesis, kontaktirao sa jednim pomorskim naučnikom, John Moore je dr Deaglea obavestio o radu dr Zangarija. Dr Deagle ga je kontaktirao putem SKYPE-a i na taj način je već za nekoliko minuta razgovarao sa dr Zangarijem u Italiji u vezi sa njegovom ozbiljnom analizom podataka o razlaganju Kružne struje, koje je, od maja do 12. juna 2010. prikupilo šest satelita. Tokom nekoliko sledećih nedelja, do 28. juna, brojnim je intervjuima na radio emisiji The NutriMedical Report i ažuriranjima stranice LiveStream.com / TheNutriMedicalReportShow konačno dokazano da se Golfska struja, uz pad temperature okeana od 10°C, zaustavila kod 47. meridijana, a vidljivo je izgubila i na brzini i energičnosti, tako da je, sada, satelitom bilo moguće izmeriti samo trećinu njenog puta preko Atlantika. Kako je to napomenuo dr Zangari, ovo nije "efekt leptira" nego "efekt slona", a uz količinu oslobođene nafte, prirodnog sistema koji je milionima godina upravljao svetskom klimom sada više nema, zbog povećanja temperature mora u Meksičkom zalivu od 7°C do kraja jula zamenio ga je veštački sistem u kome je Kružna struja putpuno odvojena od Floridske struje koja prelazi u Golfsku struju. U svom je izveštaju od 12. juna 2010, objavljenom u članku jednog časopisa, Centar za istraživanja sa područja astrodinamike iz savezne države Colorado (Colorado Centar for Astrodynamics Research, CCAR) izneo podatke koji su se slagali sa podacima Nacionalne uprave za okean i atmosferu (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) i podacima koje su prikupili američki mornarički sateliti. Ta je uživo prikazivana karta sa satelitskim podacima kasnije na serverima CCAR-a promenjena, i dr Zangari nam je poslao mail u kome je rekao kako je razlog tome "lažiranje" podataka te da tu činjenicu ne može logički objasniti. Vratio se da prouči podatke NOAA-e i Američke mornarice od tog istog i kasnijih datuma te je, početkom avgusta, objavio kako podaci CCAR-a više nisu pouzdani te da nije promenio svoje zaključke u vezi sa prirodom ili obimom ozbiljnih posledica. Zaključio je da je nužna posledica ove katastrofe glacijacija (zaleđivanje), koja napreduje za sada nepoznatom brzinom.

Pre nepunih mesec dana objavili smo priču o tome da Kružna struja u Meksičkom zalivu zapravo više ne postoji. Citirali smo dr Gianluizija Zangarija, koji je prvi otkrio štetu učinjenu sistemu termohalinske cirkulacije:

"Kako se vidi iz karata temperature površine mora i karata reljefa morskog dna, Kružna se struja po prvi put raščlanila oko 18. maja i pritom je stvorila vrtlog koji se okreće u smeru kazaljki na satu, a koji je još uvek aktivan. Do danas ta se situacija pogoršala do tačke u kojoj se vrtlog potpuno odvojio od glavne struje i time potpuno uništio Kružnu struju..."
"Razumno je predvideti opasnost od toga da bi razbijanje jedne (takve) ključne tople struje, kakva je Kružna struja, moglo stvoriti lančanu reakciju nepredvidivih opasnih pojava i nestabilnosti uzrokovanih jakim neravnomernostima koje bi mogle ozbiljno uticati na dinamiku termoregulacionog delovanja Golfske struje na globalnu klimu." - dr Gianluigi Zangari.

Ogromna količina sirove nafte, koja svakim danom sve više raste i pokriva neverovatno veliko područje, izvršila je, rastočivši granične slojeve toka tople vode, ozbiljan uticaj na celokupni planetarni sistem termoregulacije. Kružna struja u Meksičkom zalivu je, pre mesec dana, prestala postojati, a najnoviji satelitski podaci jasno pokazuju da VIŠE NEMA ni Severnoatlantske struje, te da se Zalivska struja počinje raspadati približno 250 milja od ostrvskog niza Outer Banks u saveznoj državi Severna Karolina. Sistem termohalinske cirkulacije, u kome topla morska struja protiče kroz mnogo hladniji i mnogo veći okean, utiče na atmosferski sloj iznad struje čak i do visine od 7 milja. Nedostatak ovog uobičajenog efekta u istočnom Severnom Atlantiku narušio je ovog leta uobičajen tok atmosferske mlazne struje prouzrokovavši nečuveno visoke temperature i sušu u Moskvi (40°C), poplave u Srednjoj Evropi i visoke temperature u većini zemalja Azije i masivne poplave u Kini, Pakistanu i ostalim delovima Azije.

Prikaz 1. - Brzine Golfske struje u sredu, 18. avgusta 2010.

1

Prikaz 2. - Brzina Golfske struje nedelju dana pre toga: sreda, 11. avgusta 2010.

2

Prikaz 3. - Brzina Golfske struje dve nedelje ranije: sreda, 4. avgusta 2010.

3

Prikaz 4. - Brzina Golfske struje tri nedelje ranije: sreda, 28. jula 2010.

4

Najnoviji podaci i dalje pokazuju umiranje celog sistema termohalinske cirkulacije u Atlantskom okeanu. To ukazuje na činjenicu da su disperzanti doveli do toga da je nafta ostala, no, ispod površine mora, te se, prema najvećem broju izveštaja, gotovo cela količina nafte (80%) zadržala dugo nakon što je naftna katastrofa British Petroleuma započela. Budući da danas ne postoji način uklanjanja nafte koja slobodno teče pod morem na dubinama čak i do jedne milje, prirodno je da će i dalje uticati na bilo koji prirodni oporavak sistema termohalinske cirkulacije.

Šta to, dakle, znači? Od naftnog vulkana British Petroleuma, koji je eruptirao 20. aprila 2010, nasilno mešanje godišnjih doba, propadanje roda i veće suše i poplave na raznim mestima postale su svakodnevne vesti. Taj je vulkan, po rečima dr Zangarija, uništio sistem koji je uređivao svetsku klimu. Geolog i klimatolog dr sc Mike Coffman i klimatolog dr sc Tim Ball potvrdili su da su ti podaci tačni i da više nije moguće izbeći ledeno doba, ogromnu promenu klime i glad. Vidimo da je Rusija, zahvaćena krizom gladi, zaustavila svaku, prethodno ugovorenu, isporuku žitnih useva i većinu roda uobičajene hrane. Golfska struja i sa njom povezane struje zapravo su MRTVE. To bi trebalo da razbjesni javnost i na čelo dovede naučnike koji bi osporili i poduprli podatke i analize, jer je reč o posledicama za ljudsku civilizaciju, budući da ekološki slom dovodi do globalnih posledica, poput gladi, smrti i velikih migracija stanovništva izvan zona zahvaćenih ledenim dobom i područja koja nisu podesna za naseljavanje ljudi. Prikupimo činjenice i pozovimo korporacije i vlade da se odmah pozabave tim pitanjima ili suoče sa svetskom kataklizmom biblijskih razmera. Sa novim ćemo naučnim stručnjacima nastaviti sa izveštavanjem o ovoj najvažnijoj nesreći koja je svakim danom sve veća.

Tok ulaska u novo ledeno doba mogao bi započeti naglo, u bilo koje vreme, zadesivši nas svojom punom snagom (nešto poput filma Dan posle sutra (The Day After Tomorrow)) ili će mu trebati tri do pet godina da se razvije, te bi rana glacijacija mogla početi u Severnoj Americi, Evropi i Aziji već ove zime (oba su modela zabežena na počecima različitih ledenih doba u istoriji Zemlje).
 
Trenutni satelitski podaci o temperaturama površine mora pokazuju da se hlađenje koje prethodi ledenom dobu i dalje nastavlja - slika ~

Povrsinske Temperature Mora
Površinske temperature mora

Novo bi ledeno doba, u slučaju naglog početka, ubilo dve trećine ljudi već tokom prve godine, a polaganiji bi početak verovatno ubio približno isti broj ljudi, no, za to bi mu trebalo nekoliko godina! Hvala ti, British Petroleumu, hvala i tebi predsedniče Obama, laži i disperzanti bili su naprosto veličanstveni. Kada biste sad još samo usmerili sav taj vrući vazduh na prava mesta, možda bismo u našoj bliskoj budućnosti mogli izbeći ledeni pakao.

Dr Bill Deagle, Američka akademija za medicinu okoline
Radio emisija The NutriMedical Report Show na televizijskoj mreži Genesis
www.NutriMedical.com

Lord Stirling
informativni blog EUROPE

Dr Bill Deagle je lekar za okolinu sa dobrim poznavanjem morske okeanografije i voditelj međunarodne talk show emisije The NutriMedical Reports. Lord Stirling radio je kao savetnik za brojne visoko tehnološke kompanije i voditelj je popularne informativne mrežne stranice EUROPE.

Originalni tekst na engleskom jeziku: Nutrimedical.com

Prevodi na hrvatski jezik:
Hrsvijet
TV Studio7

***

Earth Map S
Prognozirane granice leda tokom predstojećeg ledenog doba...
 

Pogledajte i ovu dokumentarnu emisiju - koja je doduše snimljena i/ili postavljena pre dve godine, ali time nije manje aktuelna...

Preko interneta možete naći sve više naučnih podataka o predstojećem ledenom dobu i o tome da je ono već počelo...

http://rads.tudelft.nl/gulfstream

www.iceagenow.com

http://discovermagazine.com/2004/may/a-new-ice-age-day-after-tomorrow

itd.

Podsećamo da smo o upozoravajućim pokazateljima katastrofalne promene klime pisali i ranije na ovom sajtu, pa i pre više godina:

Ekstremni klimatski uslovi kao rezultat pogubnog uticaja ljudi na planetu

Počinje novo ledeno doba

Zemlji kakvu znamo više nema pomoći

Preti nam najveće izumiranje flore i faune od nastanka života na Zemlji

Planeta pred ekološkom kreditnom krizom

Razlike između globalnog zagrevanja i ozonskih rupa - uzroci i posledice

Početak kraja života kakvog poznajemo na planeti Zemlji

Srodni članci (po ključnim rečima)

Com Content 365 48
Boje za mleveno meso kancerogene?... Evropska uprava za bezbednost hrane (EFSA) je saopštila da crvena boja koja se dodaje kobasicama i mesu za hamburgere može da bude uzročnik kancera.Preispitavši aditive koji se koriste u prehrambenoj industriji Evropske unije, EFSA je navela da prehrambena boja 'red 2G' (E 128) u telu pretvara u anilin, koji, kako je ustanovljeno prilikom testova na životinjama, može da izazove rak kod životinja i ljudi, a moguće ošteti i genetski materijal ćelija. Ponedeljak, 9. jul 2007. 18:27Evropska up...
Com Content 1654 48
Pas lutalica odgrizao uvo šestogodišnjoj devojčici... Veliki pas lutalica otkinuo je u Kuli devojčici H. Č. (6) uvo, koje su joj srećom prišili hirurzi na Institutu za majku i dete u Novom Sadu! Pas je sa ulice ušao u dvorište i izgrizao H. Č. po glavi. Nesrećno dete spasao je mladić iz komšiluka, koji je slučajno naišao dok je pas ujedao devojčicu oborivši je na zemlju.Pas je sažvakao njenu ušnu školjku i otkinuo je, tako da se iza uveta videla ogoljena lobanja. Uvo je spreda bilo rasparano u dužini od tri centimetra, a pozadi devet centimetara. I...
Com Content 590 48
Pismo predsedniku Tadiću povodom Zakona o dobrobiti životinja... Zakon o dobrobiti životinja usvojen je na sednici Narodne Skupštine 29. maja. Nadležni odbori nisu razmatrali predloge Udruženja Sloboda za životinje za poboljšanje teksta Zakona. Još jedino predsednik Republike Srbije može da utiče da se Zakon, zbog krupnih nedostataka, vrati u skupštinsku proceduru. Udruženje mu je poslalo molbu da to učini! Amandmani na Zakon o dobrobiti životinja >>Zakon o dobrobiti životinja - osnovni tekst >> Dragi gospodine Predsedniče, Naro...
Com Content 101 48
Korejski naučnici klonirali psa... Snupija, prvog kloniranog psa na svetu, stvorili su južnokorejski naučnici iz Seula, koristeći ćelije koze uzete sa uha trogodišnjeg avganistanskog lovačkog psa Taija. Snupija, prvog kloni-ranog psa na svetu, stvorili su južnokorejski naučnici iz Seula, koristeći ćelije koze uzete sa uha trogodišnjeg avgani-stanskog lovačkog psa Taija. Ćelije su nakon toga smeštene u neoplođenu jajnu ćeliju ženke labradora. Naredni korak je bio izazivanje transformacije jajne ćelije u embrion pomoću električne...
Com Content 1756 48
Kako zimi da pomognete napuštenim mačkama... Kada se pominju napuštene životinje a naročito zimi, obično se pre svega misli na pse. Međutim, neopravdano se zaboravljaju mnogobrojne napuštene mačke, koje su u proseku osetljivije na hladnoću nego psi, i malo se može naći saveta o tome kako im pomoći. Najčešće ima znatno više napuštenih mačaka nego pasa u svim zemljama, ali one su manje vidljive i po prirodi tiše i skrivenije nego psi.Sva udruženja su zatrpana pozivima za pomoć napuštenim životinjama u svim godišnjim dobima, a naročito zimi. ...

Najčitaniji tekstovi

Novi tekstovi

Svi tekstovi u rubrici

Sponzor BeGeVege festivala

Magazin Eva i ja

Foto Galerije

Časopis Udruženja

szz casopis6 7 thumb

szz casopis4 5 thumb

szz casopis2 3 thumb

szz casopis01 thumb

SZZ @ Facebook

PRIJATELJI SAJTA

Srodni članci (po ključnim rečima)

Boje za mleveno meso kancerogene?

Detaljnije »