Prava životinja

szz logo naziv transparent2

Unesite svoju e-mail adresu ispod
i redovno pratite najnovije vesti:


Beograd,
10. maj 2015. godine

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVI ZA VETERINU

PREDMET:  PRIMEDBE  NA  RADNU VERZIJU  ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROBITI ŽIVOTINJA

Poštovani, iako je to Ministarstvo zvanično objavilo da izmene Zakona o dobrobiti životinja  na kojima se radi "idu u pravcu daljih reformi i harmonizacije našeg zakonodavstva iz oblasti dobrobiti životinja sa pravim tekovinama Evropske unije", duboko smo razočarani izmenama predloženim u dostavljenoj Radnoj verziji. U njoj ne nalazimo ništa od najavljenog, naprotiv, predložene izmene predstavljaju orgoman korak nazad u odnosu na postojeći nivo zaštite dobrobiti životinja.

Najveći deo izmena je zato potpuno neprihvatljiv, a moramo da primetimo da su neke od predloženih izmena potpuno skandalozne.

mace 1v

Prateći sled odredbi u Zakonu, dajemo komentare na izmene koje osporavamo:

1. Član 3. stav 1. Radne verzije  menja samu definiciju dobrobiti životinja iz člana 5. tačka 4) Zakona.

OVA PROMENA POTPUNO DEVALVIRA SMISAO DOBROBITI - DOBROBIT VIŠE NIJE ONO ŠTO ZAISTA JESTE PO PRIRODI STVARI, VEĆ STEPEN PRILAGOĐENOSTI USLOVIMA KOJE JOJ NAMEĆE ČOVEK. NEPRIHVATLJIVO.

PREDLOG: S obzirom da ni "obezbeđivanje uslova" nije najbolja formulacija, postojeća definicija mogla bi da se promeni tako da se reči: "Dobrobit životinja jeste obezbeđivanje uslova u kojima životinja može da ostvaruje" zamene rečima: "Dobrobit životinja je kvalitet života životinja kojoj su obezbeđeni uslovi u kojima može da ostvaruje."

2. Član 3. stav 4. Radne verzije  redefiniše pojam zoološkog vrta u članu 5. tačka 17) Zakona, tako da ga umesto privrednim subjektom naziva objektom, a ukida odrednice o njegovoj svrsi - prikazivanje životinja javnosti, biološkog obrazovanja čoveka, istraživanja u cilju očuvanja ugroženih vrsta.

OVO JE POTPUNO NEPRIKLADNA I NEADEKVATNA IZMENA, POGOTOVO IMAJUĆI U VIDU DA JE DEFINICIJA UTVRĐENA POSTOJEĆIM ZAKONOM O DOBROBITI ŽIVOTINJA BILA TEMELJ ZA DONOŠENJE Pravilnika o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt, odnosno mini zoološki vrt i elementima za određivanje mini zoološkog vrta. NARAVNO DA ZOOLOŠKI VRT  JESTE I OBJEKAT – U SUŠTINI ZATVOR ZA ŽIVOTINJE, ALI ON SE NE MOŽE SVODITI NA PUKI OBJEKAT! AKO SE ZOO VRT DEFINIŠE TAKO, A NE KAO PRIVREDNI SUBJEKT, DA LI TO ZNAČI DA ĆE BILO KO MOĆI DA OTVORI ZOO VRT I DA ZARAĐUJE NA ZATVORENIM ŽIVOTINJAMA, A  BEZ OBAVEZA, INSPEKCIJSKIH KONTROLA, POREZA I SL, ŠTO SU SVI DRUGI PRIVREDNI SUBJEKTI U OBAVEZI?

3. Član 3. stav 8. Radne verzije  u članu 5. menja tačku 23.

PREDLOG: SMATRAMO DA BI U OVOM POGLEDU SUŠTINI OVOG ZAKONA VIŠE ODGOVARALO DA SE DODA REČ "BEZBOLNO", TAKO DA GLASI: „23) klanje životinje jeste bezbolno ubijanje životinja koje su namenjene za ishranu ljudi;”

4. Član 3. stav 9. Radne verzije  u članu 5. dodaje novu tačku „25a) korisnik ogledenih  životinja  jeste pravno lice ili preduzetnik, koje koristi životinje u ogledima, odnosno postupcima bilo radi sticanja dobiti ili ne”.

NEDOPUSTIVO DA KORISNIK OGLEDNIH ŽIVOTINJA BUDE PREDUZETNIK, A TAKOĐE NI BILO KOJE PRAVNO LICE - TO MOŽE BITI SAMO NAUČNA ILI VISOKOOBRAZOVNA INSTITUCIJA; POSEBNO, NESHVATLJIVO JE I POTPUNO NEPRIHVATLJIVO UVOĐENJE MOGUĆNOSTI STICANJA DOBITI KORIŠĆENJEM OGLEDA!

5. Član 3. stav 14. Radne verzije  u članu 5. dodaje i novu tačku „37a) koja u definiciju postupka korišćenja oglednih životinja uvodi mogućnost "stvaranja i održavanja genetički modifikovane životinje"

APSOLUTNO JE NEDOPUSTIVO LEGALIZOVANJE STVARANJA GENETIČKI MODIFIKOVANIH  ŽIVOTINJA, KOJA SE OVOM IZMENOM  ŽELI DA UVEDE. U ČIJEM INTERESU?

6. Član 3. stav 15. Radne verzije  u članu 5. tačka 38) ograničava pojam prihvatilišta samo na napuštene i izgubljene pse i mačke.

ZAŠTO SU OSTALE ŽIVOTINJE IZOSTAVLJENE IZ OVOG REŽIMA I NJIHOV SMEŠTAJ PREMA  NOVOM ČLANU 68. PREDVIĐEN ISKLJUČIVO U KARANTINU, KOJI PO PRIRODI STVARI IMA SPECIFIČNU I PRIVREMENU FUNKCIJU (prema Zakonu o veterinarstvu karantin za životinje je objekat u kojem se drže životinje pod uslovima potpune izolacije, radi provere i utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja - dakle dok se ne utvrdi da su zdrave).

7. Član 3.stav 19. Radne verzije  u članu 5. dodaje novu tačku 44v) koja definiše proizvodne životinje kao životinje koje se drže, reprodukuju i uzgajaju za proizvodnju hrane, vune, kože, krzna i drugih proizvoda životinjskog porekla.

OVO JE APSOLUTNO NEPRIHVATLJIVA IZMENA - OMOGUĆAVANJE UZGOJA ŽIVOTINJA RADI PROIZVODNJE KOŽE I KRZNA JE OGROMAN KORAK UNAZAD U ODNOSU NA DOSADAŠNJE ZAKONSKO REŠENJE, KOJE JE IONAKO OSTAVILO JAKO DUG ROK ZA POČETAK PRIMENE ZABRANE OVOG UZGOJA. NE MOGU SE UVEK PRAVITI USTUPCI EKONOMSKIM INTERESIMA POJEDINIH GRUPACIJA I SE DOZVOLITI DA ONI IMAJU VEĆI ZNAČAJ OD ETIČKIH.

TAKOĐE, S OBZIROM NA TRETMAN PROIZVODNIH ŽIVOTINJA, NE MOŽE SE DOZVOLITI NI UVOĐENJE OVAKO NEODREĐENE I ŠIROKE FORMULACIJE KAO ŠTO JE:
"DRUGI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA".

8. Član 4. Radne verzije  predviđa nove članove 5a do 5v, kojima se uvodi Nacionalni savet za dobrobit životinja, što je jedina pozitivna promena u ovom Nacrtu.  

MEĐUTIM, PRAVILA O NACIONALNOM SAVETU SU SUVIŠE UOPŠTENA I NEDOREČENA I PRAKTIČNO POTPUNO PREPUŠTENA VOLJI MINISTRA - NIJE DEFINISAN NI BROJ ČLANOVA, KRITRIJUMI ZA IZBOR ITD. S OBZIROM NA DELATNOSTI I ZNAČAJ OVO TELA, PREDLAŽEMO I INISTIRAMO DA SE PREDVIDI DA NAJMANJE 1/3 ČLANOVA SAVETA BUDE IZ REDA UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA.

9. Član 5. stav 3. Radne verzije menja član 7. stav 1. tačka 22) Zakona, tako što izostavlja zabranu organizovanja klađenja i klađenja u borbama između životinja.

I OVO JE NERAZUMLJIVA I NEPRIHVATLJIVA PROMENA - ZAŠTO BI SE IZUZIMALA ZABRANA KLAĐENJA , KOJE JE OSNOVNI MOTIV ZA ORGANIZOVANJE BORBI? OVAJ ZAKON IMA PUNO PRAVO DA JASNO DEKLARIŠE I OVO PONAŠANJE KAO NEDOZVOLJENO, JER JE ONO U DIREKTOJ VEZI SA BORBAMA.

10. Član 5. stav 4. Radne verzije  menja član 7. stav 1. tačka 23) tako što briše zabranu da se stave na raspolaganje objekti, zemljište ili materijalna sredstva drugom licu radi borbe između životinja ili između životinja i ljudi.

TAKOĐE NEPRIHVATLJIVA PROMENA - ZAŠTO BI SE IZUZIMALA ZABRANA ZA OMOGUĆAVANJE NELEGALNE DELATNOSTI?
 
11. Član 5. stav 6. Radne verzije  predviđa promenu u članu 7. stav 1. tačka 37) Zakona, tako što zabranu držanja, reprodukcije, uvoza, izvoza i lišavanje života životinje isključivo radi proizvodnje krzna i kože sada svodi samo na „ubijanje pasa i mačaka”; shodno tome izmenjena je i kaznena odredba iz člana 82. stav 1. tačka 35).

OVO JE SKANDALOZNA I APSOLUTNO NEPRIHVATLJIVA IZMENA!!! ZABRANA UZGOJA RADI KRZNA SE MORA ODNOSITI NA SVE ŽIVOTINJE BEZ IZUZETKA!!!

12. Član 6. Radne verzije predviđa da se u članu 8. brišu stavovi 2. i 3.  - odredbe koje nalažu da se javno prikazivanje životinja može se vršiti samo na osnovu dozvole, koju izdaje ministarstvo.

REŽIM DOZVOLE, A NE SAMO PRIJAVE, MORA SE ZADRŽATI BAR KADA SU U PITANJU CIRKUSI. POZNATO JE KAKO NEHUMANIM USLOVIMA SE PODVRGAVAJU TE
ŽIVOTINJE I OVOJ PRAKSI SE MORA STATI NA PUT.

TAKOĐE, PROCEDURA JE SPUŠTENA NA NIVO LOKALNOG INSPEKTORA, A NJEGOV POSAO JE SVEDEN NA TO DA PRIMI PRIJAVU. PRITOM SE UKIDA I PRATEĆI PROPIS, PA JE SVE OSTAVLJENO NAHOĐENJU JEDNOG ČOVEKA, IZA KOGA NE STOJI MINISTARSTVO KAO DO SADA.

13. Član 8. stav 4. Radne verzije predviđa da se u članu 15. Zakona, koji reguliše "ubijanje životinja" doda tačka 11) koja predviđa da se životinja može ubiti, "ako se takav postupak sprovodi u svrhu dobijanja proizvoda od proizvodnih životinja.”

OVAKO NEODREĐENA MOGUĆNOST "UBIJANJA" ŽIVOTINJA, ZBOG DOBIJANJA NEDEFINISANIH PROIZVODA, KOJA SE U PRAKSI MOŽE VEOMA ŠIROKO TUMAČITI,
JE APSOLUTNO NEPRIHVATLJIVA. ZABRANA MORA DA BUDE PRECIZNA I SVIMA JASNA.

14. Član 8. stav 4. Radne verzije predviđa da se u članu 15. doda nova tačka 10), koja dozvoljava ubijanje u svrhu odstranjivanja viška jednodnevnih pilića i embriona u jajima.

DECIDNO SMO PROTIV TAKO SUROVOG NEPOŠTOVANJA ŽIVOTA, A POZNATO JE DA SE JEDNODNEVNI PILIĆI MELJU ŽIVI ILI UBIJAJU GASOM. U VREME KADA JE NEMAČKA UVELA ZABRANU OVAKVOG UBIJANJA JEDNODNEVNIH PILIĆA NEJASNO JE ZAŠTO BI SE OVIM IZMENAMA, KOJI TREBA DA SLUŽE USKLAĐIVANJU SA EU LEGALIZOVALO OVO UBIJANJE.

15. Član 10. Radne verzije u članu 17. menja stav 5. tako da: „ministar propisuje bliže uslove, način i sredstva za ubijanje životinja, prinudno ubijanje i vršenje depopulacije.”

MOGUĆNOST OVAKVOG PROPISIVANJA DEPOPULACIJE = GENOCIDA JEDNE VRSTE, I TO GENERALNA MOGUĆNOST, BEZ BLIŽEG ODREĐIVANJA NA KOJE VRSTE BI SE MOGLA ODNOSITI, KAO I DAVANJE OVE MOĆI JEDNOM ČOVEKU, JE NEDOPUSTIVA! SVAKA ZNAČAJNA PROMENA U BROJNOSTI POPULACIJE JEDNE VRSTE TREBA BITI PODRVRGNUTA OZBILJNOM NAUČNOM ISTRAŽIVANJU, JER ISTREBLJENJE JEDNE VRSTE UVEK UTIČE NA ČITAV LANAC ODNOSA U PRIRODI, SA POSLEDICAMA (UVEK NEGATIVNIM) KOJE ČOVEK TEŠKO DA MOŽE DA PREDVIDI. TAKOĐE BI SE MOGAO OVAJ ČLAN ZLOUPOTREBITI. U SVAKOM SLUČAJU, NIKAKO MU NIJE MESTO U ZAKONU KOJI UREĐUJE DOBROBIT ŽIVOTINJA.

16. Član 12. Radne verzije predviđa brisanje stava 2. u članu 18 - obavezu vođenja registra objekata za uzgoj proizvodnih životinja pri Ministarstvu.

PROTIVIMO SE I OVOJ IZMENI, JER UKIDANJE REGISTRA ONEMOGUĆAVA JAVNI UVID U TO GDE SE I KAKO ODVIJA UZGOJ OVIH ŽIVOTINJA. NIJE JASNO ZBOG ČEGA BI SE TO RADILO.

17. Članom 12. Radne verzije se u članu 18. dodaje stav 3. koji predviđa da se evidencija koja se naročito odnosi na kretanje, ishranu i lečenje proizvodnih životinja čuva najmanje tri godine.”

OVO JE KRATAK ROK. POSLEDICE NEISPRAVNOG TRETMANA, NPR. ISHRANE I LEČENJA MOGU SE KOD LJUDI POKAZATI U MNOGO DUŽEM ROKU, PA JE NEOPHODNO PROPISATI DUŽI ROK ČUVANJA OVIH EVIDENCIJA - 10 GODINA.

18. Član 14. Radne verzije menja član 21. Zakona - izmenu stava 1. i 2. i brisanje stava 3, tako da se ukida obaveza da se životinji koja se drži vezana, odnosno u zatvorenom prostoru  obezbedi odgovarajuća mogućnost slobodnog kretanja.

NEJASNO NAM JE KOME SE OVAKVOM IZMENOM PODILAZI I ŠTA JE PODSTAKLO TAKAV PREDLOG. I OVE IZMENE SU NEDOPUSTIVE. IONAKO ČAK I U SELIMA KRAVE I DRUGE ŽIVOTINJE NE UGLEDAJU SVETLO DANA – STALNO SU ZATVORENE – TO JE JEDAN OD OSNOVNIH RAZLOGA OBOLJEVANJA ŽIVOTINJA.

19. Član 15. Radne verzije izostavlja odredbu člana 22. stav 3. tačka 2) Zakona, kojom je  predviđeno da upis u registar prevoznika životinja i ovlašćenje za prevoz životinja nije potrebno u slučaju prevoza kućnih ljubimaca za lične potrebe, osim kada je u pitanju komercijalni prevoz.

NEMA RAZLOGA DA SE OVA LOGIČNA ODREDBA ZAKONA IZOSTAVI.

20. Član 34. Radne verzije menja član 38. Zakona, kojim se propisuje radi čega se samo može sprovoditi ogled, odnosno postupak na životinjama, pa se u tački 1) kao razlog navode "osnovna istraživanja".

OVAKO NEODREĐENE I UOPŠTENE FORMULACIJE SU NEPRIHVATLJIVE, JER STVARAJU MOGUĆNOST PROIZVOLJNIH I ŠIROKIH TUMAČENJA, A TIME I ZLOUPOTREBE.

21. Član 34. Radne verzije u tački 3) izmenjenog člana 38. navodi da se ogled može sprovoditi radi ispitivanja kvaliteta, efikasnosti neškodljivosti i bezbednosti lekova, hrane, hrane za životinje i ostalih supstanci ili proizvoda.

UVOĐENJE NEODREĐENIH FORMULACIJA KAO: "OSTALIH SUPSTANCI ILI PROIZVODA" JE NEPRIHVATLJIVO, IZ NAPRED NAVEDENIH RAZLOGA.

22. Član 44. Radne verzije menja član 51. stav 3. Zakona, koji predviđa da „najmanje trećina članova Etičke komisije moraju biti lica koja nisu zaposlena kod korisnika iz stava 1. ovog člana.”

IAKO SE SUŠTINSKI NE MENJA POSTOJEĆE REŠENJE, UKAZUJEMO DA OVO NIJE ISPRAVAN ODNOS ČLANOVA - TREBALO BI NAJMANJE 51% ČLANOVA BUDU LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD KORISNIKA, JER OVDE SVAKAKO POSTOJI SUKOB INTERESA.

23. Članom 49. Radne verzije briše se član 56. Zakona, koji je regulisao pitanje obaveza vlasnika, odnosno držalaca kućnih ljubimaca, koji se bavi reprodukcijom kućnih ljubimaca u komercijalne svrhe.

NERAZUMLJIVO JE ZAŠTO JE PREDVIĐENO BRISANJE OVOG ČLANA - AKO REPRODUKCIJA U KOMERCIJALNE SVRHE NIJE IZRIČITO ZABRANJENA (IAKO JE IZVOR PREKOMERNOG NAMNOŽAVANJA ŽIVOTINJA). I OVA ZAŠTITNA ODREDBA TREBA DA OSTANE U ZAKONU.

24. Član 50. Radne verzije vrši više izmena u članu 58. Zakona, koji se odnosi na držanje i reprodukciju divljih i egzotičnih životinja kao kućnih ljubimaca.

I OVO NISU DOPUSTIVE IZMENE - OBRISANI SU STAVOVI KOJI JEDINI PRECIZNIJE REGULIŠU DOBROBIT TIH ŽIVOTINJA!

25. Član 55. Radne verzije menja se član 68,  kojim se reguliše pitanje karantina, u koji se smeštaju izgubljene i napuštene životinje,
kao i proizvodne i radne životinje.

OVE IZMENE SU KONFUZNE: U STAVU 1. PRVO SE POMINJU SVE IZGUBLJENE I NAPUŠTENE  ŽIVOTINJE (DAKLE I PSI I MAČKE), A U STAVU 3. SE ODREĐUJE DA "AKO SE ŽIVOTINJAMA IZ ST. 1 I 2 OVOG ČLANA U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA SMEŠTAJA U KARANTIN NE PRONAĐE VLASNIK ŽIVOTINJA POSTAJE VLASNIŠTVO KARANTINA", ŠTO JE KONTRADIKTORNO SA ODREDBAMA O PRIHVATILIŠTIMA ZA MAČKE I PSE.

OSTALO JE NEDOREČENO ŠTA ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE, U SLUČAJU KADA POSTANE  VLASNIK ŽIVOTINJA SME/NE SME DA RADI SA NJIMA.

26. Član 58. Radne verzije dopunjava član 76. Zakona - reguliše inspekcijiski nadzor koji vrši organ jedinice lokalne samouprave u delokrugu obavljanja svojih poslova, kao i šta u vezi sa tim propisuje ministar.

VAŽNA STAVKA JE IZOSTAVLJENA - NE ODREĐUJU SE STRUČNA LICA - VETERINARI KAO IZVRŠIOCI, ŠTO JEDINO IMA LOGIKE.

27. Članom 60. Radne verzije se u članu 79. Zakona, koji reguliše mere koje nalaže veterinarski inspektor menja tačka 9).

NEPRIHVATLJIVA JE I OVA IZMENA, JER SE MERE SADA ODNOSE NA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI SAMO U POGLEDU OBJEKATA I OPREME, A NE I POSTUPANJA PREMA ŽIVOTINJAMA, KAO DO SADA.

28. Član 62. Radne verzije briše se tačka 60) u članu 82, kojom je predviđena kazna za korisnika, uzgajivača, odnosno snabdevača oglednih životinja koji ne odredi stručno lice za zaštitu dobrobiti životinja (član 35. stav 2).

KOJI JE SMISAO OVE ODREBE AKO SE NJENO KRŠENJE NE SANKCIONIŠE?

29. Član 65. Radne verzije u Zakonu menja termine: „naučnoistraživačke, biomedicinske i obrazovne”, „naučnoistraživačke”, odnosno: „naučnoistraživačke i biomedicinske”, terminom: „ogledne i druge naučne” (svrhe).

KORIŠĆENJE ŽIVOTINJA U OGLEDNE SVRHE TREBA DA BUDE SVEDENO NA MINIMUM I DA IŠČEZAVA. OVA TERMINOLOŠKA IZMENA UKAZUJE NA SUPROTNU TENDENCIJU,  UPRKOS DRUGIM UVEDENIM ZAŠTITNIM ODREDBAMA, KAO ŠTO JE PRIMENA NAČELA 3R.  POMERANJE TEŽIŠTA OGLEDA SA NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE NA "OGLEDNE", OTVARA MOGUĆNOST ŠIRE PRIMENE OGLEDA, IZ RAZNIH RAZLOGA, I TRETIRANJE OGLEDA U KOJIMA SE KORISTE ŽIVOTINJE ZA RAZNE SVRHE, PA I ZA STICANJE DOBITI, KAO NEČEG PRIHVATLJIVOG, DOK NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAZLOZI IDU U DRUGI PLAN! OVAKVA IZMENA IZVESNO NE IDE U
PRAVCU BOLJE ZAŠTITE DOBROBITI OGLEDNIH ŽIVOTINJA.

***********

Shodno iznetim primedbama, predlažemo da se svi predlozi izmena na koje smo stavili primedbe ODBACE, jer one u brojnim važnim aspektima predviđaju mnogo lošija rešenja od onih koje sadrži postojeći Zakon. Uprava bi, ukoliko želi da u ovoj državi doprinese poboljšanju sveopšteg stanja, trebalo da radi na iznalaženju načina da se postojeći Zakon bolje primenjuje u praksi, jer su kršenja bila brojna, a izmene Zakona o dobrobiti životinja da predlaže samo ukoliko bi one donosile poboljšanja u smislu podizanja nivoa svesti o prirodi i pravima životinja kao naših subližnjih vrsta i etičkog odnosa prema njima, a ne da derogira već propisani nivo zaštite.

Predsednica Udruženja Sloboda za životinje,
Snežana Milovanović tel. 064 168 55 75
Ljiljana Gledić Filipović, pravnica i podpredsednica udruženja

www.sloboda-za-zivotinje.org
www.facebook.com/SlobodaZaZivotinje

Najčitaniji tekstovi

Novi tekstovi

Svi tekstovi u rubrici

All articles in category

Foto Galerije

Časopis Udruženja

szz casopis6 7 thumb

szz casopis4 5 thumb

szz casopis2 3 thumb

szz casopis01 thumb

SZZ @ Facebook